01 Základní ovládání Seznámení se základními vlastnostmi a ovládání systému.
02 Uživatelské přizpůsobení aplikace Nastavení uživatelského prostředí
03 Klávesové zkratky Klávesové zkratky systému MUSEION
04 Filtry 1 – quick filtr Návod jak filtrovat data v systému pomocí rychlého (tzv. quick) filtru.
05 Filtry 2 – běžný filtr, verze 4 Filtrace pro zkušené uživatele. Návod pro tvorbu a použití filtrů s více podmínkami, se závorkami, s přednastavenými hodnotami.
Práce s Oblíbenými filtry.
06 Filtry 3 – přehled a použití Práce s filtry
07 Řazení dat v přehledu Návod na seřazení dat v přehledu. Jednoduché řazení, řazení dle více kritérií.
08 Fulltextové vyhledávání Návod na fulltextové vyhledávání, výpis indexovaných položek
10 Pracovní kontext Práce s pracovním kontextem
11 Výběr hodnot ze slovníku Způsob vyplňování hodnot ze slovníku
12 Datace Datace v systému Museion, popis a příklady použití.
13 Založení nové karty Založení nové karty – základy
14 Založení hromadné karty Založení nové karty hromadné evidence
15 Založení karty se subčíslem Založení nové karty se subčíslem
16 Plná kopie karty Plná kopie katalogizační karty
17 Přírůstková kniha Založení přírůstku a práce s přírůstkovou knihou
18 Kontextové dokumenty Práce s kontextovými dokumenty
19 Vkládání multimédií k předmětu Vkládání multimédií k předmětu
20 Hromadné vkládání multimédií Hromadné vkládání multimédií – smart loading
21 Konzervace, restaurování Evidence požadavků na zásah KR, převzetí požadavku, evidence KR zásahů.
23 Depozitář 1 Struktura depozitáře, slovníky depozitáře
24 Depozitář 2 Manipulace s předměty (vratka, výdejka, příjemka)
25 Inventarizace Proces inventarizace, doklady inventarizace, komise
26 Hromadné změny Návod, jak použít nástroj pro provádění hromadných změn v datech.
27 Administrátorská příručka Nastavení systému
28 Uživatelské záložky Práce s uživatelskými záložkami
29 Zadávání hodnot Typy polí a zadávání hodnot v Museionu
30 Pravidla pro předávání dat Pravidla pro předávání dat (multimédií) k migraci do MUSEIONU
31 Převod přírůstku do systematické evidence Převod přírůstků z chronologické do systematické evidence
32 Servisní funkce a plánované úlohy Popis a spouštění servisních funkcí a plánovaných úloh
33 Publikace předmětů Publikace v MUSEIONu a na eSbírkách
34 Systematická evidence – karta Založení a editace katalogizační karty
35 Agenda smluv Akvizice (nabídky, nabývací a licenční smlouvy), výpůjčky (prezentace, výpůjční smlouvy, badatelské listy)
36 Ztotožňování záznamů Ztotožňování záznamů ve slovnících
37 Komunikace s CES Aktualizace údajů v CES a hlášení změn do CES
38 Protokoly o stavu předmětu Vytváření protokolů o stavu předmětu
39 Agenda archeologie Evidence archeologických akcí, integrace s AMČR a napojení na sbírkovou evidenci
40 Založení uživatelského účtu Založení a editace uživatelského účtu v MUSEIONu
41 Košíky Práce s košíky – sdílení vybraných záznamů mezi úlohami a uživateli.