01 Základní ovládání Seznámení se základními vlastnostmi a ovládání systému.
02 Uživatelské přizpůsobení aplikace Nastavení uživatelského prostředí
03 Filtry 1 – quick filtr Návod jak filtrovat data v systému pomocí rychlého (tzv. quick) filtru.
04 Filtry 2 – komplexní filtr Fitrace pro zkušené uživatele. Návod pro tvorbu a použití komplexních filtrů s více podmínkami, se závorkami, s přednastavenými hodnotami..
05 Filtry 3 – přehled a použití Práce s filtry
06 Řazení dat v přehledu Návod jak v systému seřadit data v přehledu. Jednoduché řazení, řazení dle více kritérií.
07 Datace Datace v systému Museion, popis a příklady použití.
08 Pracovní kontext Práce s pracovním kontextem
09 Hromadné změny Návod jak použít nástroj pro provádění hromadných změn v datech.
10 Fulltextové vyhledávání Návod na fulltextové vyhledávání
11 Klávesové zkratky Klávesové zkratky systému Museion
12 Administrátorská příručka Nastavení systému
13 Indexované atributy pro fulltext Výpis indexovaných položek systému pro fulltextové vyhledávání
14 Založení nové karty Založení nové karty – základy
15 Výběr hodnot ze slovníku Způsob vyplňování hodnot ze slovníku
16 Nový přírůstek Založení nového záznamu v přírůstkové knize
17 Založení hromadné karty Založení nové karty hromadné evidence
18 Založení karty se subčíslem Založení nové karty se subčíslem
19 Plná kopie karty Plná kopie katalogizační karty
20 Vkládání multimédií k předmětu Vkládání multimédií k předmětu
21 Hromadné vkládání multimédií Hromadné vkládání multimédií – smart loading
22 Konzervace, restaurování 1 Úvod, evidence požadavků na zásahy
23 Konzervace, restaurování 2 Převzetí požadavků, evidence průběhu zásahu
24 Depozitář 1 Struktura depozitáře, slovníky depozitáře
25 Depozitář 2 Manipulace s předměty (vratka, výdejka, příjemka)
26 Inventarizace Proces inventarizace, doklady inventarizace, komise