5.3.2019 verze 3.4.3, revize 36283 Na kartu typu VU přidána záložka „Nález“
Úprava dialogu funkce „Plná kopie“
Zpřesnění časových údajů v dokladech o manipulaci
Rozšíření importu Přírůstkové knihy o 12 nových atributů
Úprava importu Katalogu-FOT (výchozí Datum nabytí)
Opravy chyb v Položky dokladu k inventarizaci, při přihlášení již neplatného uživatele, možnost opakovaného vkládání stejného Katastru k Lokalitě, oprava Datace názvem
10.1.2019 verze 3.4.3 Možnost fulltextového vyhledávání s diakritikou
Nové subzáložky na záložce Manipulace s předmětem – Výpůjční smlouvy, Badatelské listy, Prezentace
Hlídání zákonné lhůty pro převod do systematické evidence
Podpora automatizovaného spouštění servisních funkcí
Statistická sestava akvizic za uplynulé období
27.11.2018 verze 3.4.2 Přehled publikování
Upgrade kopie do existující karty
01.11.2018 verze 3.4.1 Agenda „Akvizice“
Agenda „Výpůjčky“
31.10.2018 verze 3.4 Na kartu typu VU přidána záložka „Nález“
Úprava dialogu funkce „Plná kopie“
Změna ukládání historie uložení
22. 5. 2018 verze 3.3.2, revize 35803 Podpora přehrávání Flash videa
Oprava validace jedinečnosti při importu taxonů v přírodních vědách
Změna způsobu zobrazování právnických osob v informačním poli Autor (celý název namísto původního kódu)
30. 4. 2018 verze 3.3.2, revize 35708 Update importu, smartloading
23. 04. 2018 verze 3.3.2, revize 35627 Oprava chyby zavlečené při optimalizaci mazání předmětu s vazbou na mnoho inventárních čísel
20. 04. 2018 verze 3.3.2, revize 35618 Možnost převzít do systémových tiskových sestav řazení nastavené v přehledu úlohy
Optimalizace mazání předmětu s vazbou na mnoho inventárních čísel
Úpravy sestav etiket pro lepší děrování, nová zákaznická sestava pro GOAP
05. 04. 2018 verze 3.3.2 Nové slovníky pro katalogizační kartu typu geologie
Úprava katalogizačních karet (VU, BI, BO, ZO, EN, GE)
Nové tiskové sestavy
31. 01. 2018 verze 3.3.1 Dokumenty připojené k Protokolu o stavu předmětu mohou být nově uloženy v privátním úložišti
Nová tisková sestava Katalogizační karta A – výtvarné umění
Kontrola úložiště zajišťující integritu vazby mezi kontextovými dokumenty a metadaty o nich
Podpora převodu mezi depozitáři, řešení problémů s horizontálními právy na různé depozitáře, možnost práce s „převodním“ depozitářem
Systémová podpora monitoringu uživatelských aktivit
Vylepšení funkcionality pro sdílení číselné řady více uživateli
22. 12. 2017 verze 3.3 Ztotožnění záznamů ve vybraných slovnících: Osoby, Zaměstnanci, Instituce, Materiály, Techniky, Datace
Nový proces „Protokol o stavu“
17. 09. 2017 verze 3.2.1 Návod na zadání položek záložky VZNIK.
11. 8. 2017 verze 3.2 Evidence sběrů
Pomocná evidence
Záložka Vznik
18. 7. 2016 verze 2.4 Úprava karty Militarií
Úprava karty Numismatiky
Úprava Stavu předmětu
Doplnění modulu Inventarizace